TRADIČNÝ ZLATOMORAVECKÝ JARMOK

DÁTUM UDALOSTI

25.9.-.26.9.2015

MIESTO UDALOSTI

Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

14.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

youtube

ZUŠ VYSTÚPENIE

TRADIČNÝ ZLATOMORAVECKÝ JARMOK

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Tradičný zlatomoravecký jarmok sa konal od 25.9. do 26.9.2015.

PROGRAM

O 14:15 v programe vystúpili žiaci a pedagógovia hudobného odboru ZUŠ, Jozef Šprlák na akordeóne z triedy pani Kataríny Bošanskej, Alexander Gajdoš z triedy pána riaditeľa Mgr. Tomáša Kečkéša a dychové trio, ktoré pripravil pán učiteľ Mgr. art. Štefan Jurík- na saxofóne Anna Molnárová, trombón Filip Škula, keyboard Alexander Gajdoš a na trúbke Mgr.Art. Štefan Jurík. Žiaci tanečného odboru predviedli tanečnú show. Pedagógovia výtvarného odboru Mgr. art. Zuzana Mičkeová a Mgr. art. Martin Partl spolu so svojimi žiakmi maľovali na tvár a prezentovali výrobky výtvarného odboru.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Do MSKŠ boli pani primátorkou pozvaní hostia z Čiech a Poľska. V podaní Mgr. art. Štefana Juríka, Mgr. Zuzany Hudecovej Molnárovej a Soni Meňhertovej zazneli krásne skladby.

4

GALÉRIA