ZAPOŽIČANIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

HUDOBNÉ NÁSTROJE, KTORÉ SI MOŽETE V ZUŠ POŽIČAŤ

Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach ponúka žiakom možnosť zapožičania hudobných nástrojov- keyboard, akordeón, saxofón, priečna flauta, husle a klarinet.

ZMLUVA O ZAPOŽIČANÍ HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

stiahnuť