ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 27. december 2018– 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 22. február 2019 (piatok) 25. február –1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl –23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)