ŠKOLSKÉ VIDEÁ

Milí priatelia ZUŠ,

pozrite si naše školské videá, ktoré pre Vás natáčajú naši žiaci literárno-dramatického a tanečného odboru DANCINY pod vedením pani učiteľky Mgr. Michaely Borčinovej. Videá sú vtipné, kreatívne a zaujímavé. Prostredníctvom krátkych reportáží, vtipných historiek, či zdokumentovaným dôležitých momentov školy prinášajú naši žiaci aktuálne informácie o našej škole. Veríme, že sa Vám videá budú páčiť. A z našich šikovných žiakov budú raz známi redaktori, moderátori, herci, či profesionálni tanečníci.

Hip hop Class - tanečníci DANCINY

Televízne noviny ZUŠ

75. Výročie ZUŠ Zlaté Moravce - súčasnosť

75. výročie ZUŠ Zlaté Moravce - spomienky

Halloweensky špeciál