KONTAKT

Základná umelecká škola

Janka Kráľa 4 ,
953 01 Zlaté Moravce

Elokované pracovisko

Župná 315,
953 01 Zlaté Moravce

Elokované pracovisko

Robotnícka 25,
953 01 Zlaté Moravce

Telefón

+ 421 37 642 62 11
+ 421 37 642 35 58

IČO

37865161

Vedúci zamestnanci ZUŠ

Mgr. Zuzana Molnárová DiS. art. - riaditeľka ZUŠ
Mgr. art. Zuzana Mičkeová - zástupca ZUŠ
Ing. Veronika Petrovičová - ekonóm ZUŠ
Kristína Mihóková - referent ZUŠ

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

M@ilujte nám

zuszm@zuszm.sk

DIČ

2021648343

Zriaďovateľ

Mesto Zlaté Moravce
ul. 1.mája, 953 01 Zlaté Moravce

www.zlatemoravce.eu