SMERNICE

SMERNICE

Na tejto stránke máte k dispozícii na stiahnutie smernice.

SMERNICA pre spracúvanie a na ochranu osobných údajov

stiahnuť

SMERNICA o výške termíne a spôsobe realizácie úhrad príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

stiahnuť