CARMINA VOCUM

Zmiešaný spevácky zbor ZUŠ Zlaté Moravce

DIRIGENT: Mgr. Zuzana Molnárová DiS, art

ZMIEŠAMÝ SPEVÁCKY ZBOR CARMINA VOCUM