SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

Vážení rodičia,

príspevok rodiča pre ZUŠ podstatnou a neodmysliteľnou súčasťou našej školy, preto nám dovoľte, aby sme Vám vysvetlili je ho význam.

Základná umelecká škola je akademická inštitúcia plne sa odvíjajúca od dotácie zo štátu, kde je nám vyčlenený normatív podľa počtu žiakov a následne sme financovaní z podielových daní mesta Zlaté Moravce, ktoré majú obmedzené limity.

Materiálno-technické zabezpečenie školy spolu s energiami a hygienickým zabezpečením školy tvorí na škole nášho typu veľkú časť finančných prostriedkov. Práve z tohto dôvodu sa rodičia pred desiatkami rokov rozhodli založiť OZ, aby významnou mierou prispeli k zlepšeniu a skvalitneniu materiálno-technického zabezpečenia pre ich deti a tak to je dodnes.

Rodičovský príspevok je neodmysliteľnou súčasťou štúdia na našej škole, tak ako školné. Tento symbolický ročný príspevok a všetky prostriedky, ktoré na OZR účet prídu, sú používané operatívne a pri väčšom obnose peňazí strategicky, čomu predchádza súhlas pedagogickej a rodičovskej rady.

Proces operatívneho čerpania rodičovského príspevku zabezpečuje na našej škole plynulý chod vyučovania vo všetkých odboroch, čo sa týka hlavne materiálno-technického vybavenia. Váš rodičovský príspevok je k dispozícii pre situácie ako napríklad:

 

Tanečný odbor:

–          V dôsledku používania a intenzívneho každodenného namáhania podlahy v tanečnej sále sa pravidelne a podľa potreby vymieňa podlaha a nahrádza z hľadiska bezpečnosti novou,

–          pre nárast počtu žiakov v TO je nutné pravidelne dopĺňať rekvizity a potreby pre výuku: ako baletné tyče, gymnastické pomôcky a vymeniť opotrebované.

–          Každodenným používaním techniky  servisovať, alebo vymieňať reproduktory

–          zabezpečenie online vyučovania a posilnenie ho platenými programmy, ktoré ponúkajú kvalitnejší a hlavne neobmedzený časový prenos…

 

Hudobný odbor:

–          Systematické kopírovanie notového materiálu a notové zabezpečenie žiakov a s tým spojené náklady na tlačiarne,

–          nákup notového materiálu,

–          nákup hudobných nástrojov a pomôcok pri výuke odborného predmetu,

–          nákup hudobných nástrojov, ktoré sú určené za symbolickú sumu na zapožičanie insolventným rodinám, ktoré by si umeleckú výuku inak nemohli dovoliť,

–          ladenie nástrojov,

–          dopĺňanie inventáru hudobného odboru, čo sa týka hlavne strún, slákov, ladičky…

–          revízia hudobných nástrojov…

 

Literárno-dramatický odbor:

–          Výdaje na rekvizity pre dramatické predstavenia,

–          náklady na audiovizuálnu techniku,

–          kopírovanie a tlačenie textov pre skupinovú prácu,

–          tlač školských novín…

 

Výtvarný odbor:

–          Digitalizácia výtvarného odboru,

–          zabezpečenie a pravidelné servisovanie IT a foto techniky, spojenej s výukou fotky a kompozície,

–          grafické programy/licencie

–      pravidelné dopĺňanie výtvarného materiálu spojeného s výukou maľby, kresby a točením na hraničiarskom kruhu (papier, výkresy, hrnčiarska hlina, glazúry, realizácia hrnčiarskych výrobkov, špecifické farby, komponenty k šijacím strojom, materiál…)

 

Rodičovský príspevok nefunguje ako presná suma určená presne pre Vaše dieťa či Vašu rodinu, funguje ako príspevok škole pre materiálno-technické vybavenie, ktoré používajú aj Vaše deti a v dôsledku opotrebovania sa stále obmieňa, dopĺňa a skvalitňuje.

 

Podotýkame, že spomenuté čerpanie prostriedkov a aktivity nie sú kompletné výdaje spojené z OZR. V školskom roku mimo pandemických opatrení je čerpanie príspevku intenzívnejšie a strategické, ktoré zahŕňa náklady na cesty na verejné vystúpenia, náklady na súťaže (štartovné, cesta), ocenenia žiakov (diplomy, vecné dary), príprava a zabezpečenie verejných výstupov a predstavení našich žiakov…

 

Vážení rodičia, ďakujeme Vás za podporu a veľmi radi prijmeme z Vašej strany podnety a nápady, ktoré budú kladne kreatívne rozvíjať a podporovať fungovanie a chod školy.

 

Ďakujeme za pochopenie a dlhoročnú spoluprácu s našou školou, všetko robíme pre Vaše deti a našich žiakov.

 

 

Vedenie ZUŠ v spolupráci s predsedom OZR

Správa o hospodárení 2020-2021

Správa o hospodárení 2021-2022