DANCINY je tanečná skupina tanečného odboru ZUŠ Zlaté Moravce pod vedením Mgr. Michaely Borčinovej.

 

„Čím je pre nás tanec? Zamýšľam sa každý deň nad touto otázkou. Napadne ma, že celý svet sa točí okolo tanca – celý náš svet! Tanec je niečo, čo vychádza z nášho vnútra a je v nás. Vyjadruje naše city, pocity, emócie a túžby. Každá jedna choreografia, ktorú zatancujeme, nesie so sebou príbeh, či posolstvo. Tanec je niečo nádherné, čo intenzívne nevnímame, pretože pravá krása tanca je v nás.“

Mgr. Michaela Borčinová

 

 

Tanečná skupina DANCINY vznikla v roku 2009 ako mladý tanečný odbor, no odvtedy sa odbor rozrástol a po rokoch naberania skúseností, formovania sa a zdokonaľovania techník tanca má v tanečnom svete na Slovensku svoje miesto. Čoho sú dôkazom ocenenia na celoslovenských súťažiach a  celková produkcia odboru.

 

DANCINY sa primárne venuje Contemporary dance a technike klasického tanca, ale aj súčasným moderným technikám ako MTV style a Hip hop.

 

Samotný odbor je vnímaný ako veľmi ambiciózne, kreatívne, tvorivé a dynamické prostredie, ktoré má veľký potenciál a z roka na rok sa citeľne posúva dopredu – hlavne kvalitatívne, metodicky a umelecky. Úzko spolupracuje s okolitými školami, vytvára projekty, tanečné show, výchovné koncerty a šíri tak tanečnú osvetu v našom regióne.

 

Umelecká činnosť DANCINY v súčasnosti nadobúda nové rozmery. Svoju produkciu, choreografie a tanečné umenie odprezentovali vo vlastných tanečných klipoch: