DRAMAŤÁCI ZUŠ - KÚSKY Z NÁS

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR ZUŠ Zlaté Moravce

 

Literárno-dramatický odbor zastrešuje komplexné odborné vzdelanie v odbore dramatika a slovesnosť, umelecký prednes, javiskový pohyb, autorská tvorba, dramatická príprava.

 

Odbor je zameraný hlavne na autorskú tvorbu žiakov, rozvíjanie tvorivosti, kreativity a umelečna u žiakov.

Kolektív žiakov LDO aktívne pracuje v pravidelných intervaloch na tvorbe školských novín, v súčasnosti sa venuje výrobe autorských podcastov, výrobe a produkcii školských videí, vlastným autorským divadelným predstaveniam. Odbor sa pravidelne zúčastňuje literárnych súťaží, kde sa žiaci s ich autorskou tvorbou pod odborným vedením umiesťujú na popredných miestach. Odbor pedagogicky a umelecky zastrešuje Mgr. Michaela Borčinová.

Milí priatelila ZUŠ,

naši dramaťáci pod vedením Mgr. Michaely Borčinovej vytvorili podcasty. Svoje autorské texty, ktoré tvorili počas celého školského roka prerozprávali a nahrali a Vy si ich môžete vypočuť tu 👇