ZAMESTNANCI ŠKOLY

Mgr.art. Zuzana Mičkeová

Riaditeľka ZUŠ

+ 421 37 642 35 58
zuszm@zuszm.sk

Ing. Zuzana Černická

Ekonomický úsek

+ 421 37 642 62 11
ekonomzuszm@zuszm.sk

Ing. Veronika Petrovičová

Ekonomický úsek

+ 421 37 642 62 11
vpetrovicova@zuszm.sk

Ľubica Lastovicová

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Anna Horská

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Bc. Mária Kukučková Dis.art.

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri

Mgr.Tomáš Kečkéš

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri, hra na keyboarde

Katarína Bošanská

Pedagóg hudobného odboru

hra na akordeóne

Mgr. Regina Kozolková

Pedagóg hudobného odboru

hudobná náuka, hra na keyboarde

Mgr. Zuzana Molnárová

Pedagóg hudobného odboru

hudobná náuka, spev,
hlasová výchova

Soňa Meňhertová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Gabriela Šabová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Erika Beňušová Dis. art

Pedagóg hudobného odboru

hra na husliach

Ladislav Kondé

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Mgr. Martin Partl

Pedagóg hudobného odboru

hra na bicích nástrojoch

Marek Kadlec

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Vojtech Cigáň Dis.art.

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Mgr.art. Štefan Jurík

Pedagóg hudobného odboru

hra na zobcovej a priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na tenore

Miroslav Žember

Pedagóg hudobného odboru

hra na trúbke, hra na zobcovej a priečnej flaute

Mgr. Michaela Borčinová

Pedagóg tanečného a literárno-dramatického odboru

Mgr.art.Martin Partl

Pedagóg výtvarného odboru

Bc. Michaela Tonková DiS. art.

Pedagóg hudobného odboru - spev, hra na keyboarde

Mária Frajková

upratovačka

Jana Tomová

upratovačka

Štefan Hudec

školník, údržbár