ZAMESTNANCI ŠKOLY

Mgr. Zuzana Molnárová Dis.art

Riaditeľka školy, pedagóg hudobného odboru - spev, hlasová výchova, hudobná náuka, dirigent Carmina Vocum

+ 421 37 642 35 58
zuszm@zuszm.sk

Mgr. art. Zuzana Mičkeová

Zástupca ZUŠ, vedúca výtvarného odboru

+ 421 37 642 35 58
zuszm@zuszm.sk

Ing. Zuzana Černická

Ekonomický úsek

+ 421 37 642 62 11
ekonomzuszm@zuszm.sk

Ing. Veronika Petrovičová

Ekonomický úsek

+ 421 37 642 62 11
vpetrovicova@zuszm.sk

Kristína Mihóková

Ekonomický úsek

+ 421 37 642 62 11
pamzuszm@zuszm.sk

Ľubica Lastovicová

Vedúca hudobného odboru, pedagóg hry na klavír

hra na klavíri

Mgr.Tomáš Kečkéš

Pedagóg hudobného odboru

hra na klavíri, hra na keyboarde

Katarína Bošanská

Pedagóg hudobného odboru

hra na akordeóne

Mgr. Regina Kozolková

Pedagóg hudobného odboru

hudobná náuka, hra na keyboarde

Soňa Meňhertová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Mgr. Martin Partl

Pedagóg hudobného odboru

hra na bicích nástrojoch

Gabriela Šabová

Pedagóg hudobného odboru

spev, hlasová výchova

Erika Beňušová Dis. art

Pedagóg hudobného odboru

hra na husliach

Ladislav Kondé

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Miroslav Žember

Pedagóg hudobného odboru

hra na trúbke, hra na zobcovej a priečnej flaute

Marek Kadlec

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Vojtech Cigáň Dis.art.

Pedagóg hudobného odboru

hra na gitare

Mgr.art. Štefan Jurík

Pedagóg hudobného odboru

hra na zobcovej a priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, hra na tenore

Ing. Ján Farkaš DiS.art.

Pedagóg hudobného odboru

Spev, hlasová výchova, husle

Mgr. Michaela Borčinová

Vedúca tanečného a literárno-dramatického odboru, pedagóg tanca a LDO

Mgr. art. Martin Partl

Pedagóg výtvarného odboru

Mária Špirková

upratovačka

Jana Tomová

upratovačka

Štefan Hudec

školník, údržbár