ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok sa začína 5. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2023 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné 27. október 2022  28 október – 31. október 2022 2. november 2022 
vianočné 22. december 2022 27. december 2022– 7. január 2023 9. január 2023
polročné 3. február 2023 5. február 2023 6. február 2023
jarné 17. február 2023  20. február –24. február 2023 27. február 2023
veľkonočné 5. apríl 2023 6. apríl –11. apríl 2023 12. apríl 2023
letné 30. jún 2023 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023