ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 5. februára 2018 (pondelok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017(piatok) 23. december 2017– 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 2. marec 2018 (piatok) 5. marec –9. marec 2018 12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec –3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)