Tanečno-dramatické predstavenie MODLITBA

DÁTUM UDALOSTI

14.12.2018

MIESTO UDALOSTI

Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 15.00 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Tanečno-dramatické predstavenie MODLITBA

PROGRAM

Tanečný a literárno-dramatický odbor má za sebou jedno nádherné predstavenie – Modlitba. Bolo plné emócii, vianočnej atmosféry, nádherných tanečných a hereckých výkonov a vľúdneho slova, ktoré pohladilo srdce a dušu. Výtvarný odbor ZUŠ sa postaral o krásnu výzdobu a kolegovia a rodičia pomáhali s prípravami a organizáciu, za čo im patrí veľká vďaka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA