SCHNEIDEROVA TRNAVA

DÁTUM UDALOSTI

6.-7.4.2017

MIESTO UDALOSTI

Trnava

ČAS UDALOSTI

od 7.00 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Schneiderova Trnava

SCHNEIDEROVA TRNAVA

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Od 6. do 7. 4. 2017 sa v Trnave konala Celoslovenská interpretačná súťaž žiakov základných umeleckých škôl, v sólovej hre na klavíri a husliach a v komornej hre na sláčikových nástrojoch. Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Terézia Kozolková z triedy pani učiteľky Ľubici Lastovicovej. Spomedzi 39 súťažiacich v 3 kategórii obsadila strieborné pásmo. Terezke ako aj pani učiteľke srdečne blahoželáme.

PROGRAM

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA