OCENENIE ŽIAKOV A PEDAGÓGOV

DÁTUM UDALOSTI

13.6.2017

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 09.30 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

OCENENIE ŽIAKOV A PEDAGÓGOV

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Dňa 13.júna 2017 Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom PaedDr. Dušanom Husárom oceňovalo najúspešnejších žiakov a najúspešnejších pedagógov v Zlatých Moravciach. Teší nás, že medzi ocenenými bol pedagóg aj žiaci zo ZUŠ Zlaté Moravce.

Ocenenie si prevzali :
žiak Filip Tonka za reprezentáciu školy a mesta Zlaté Moravce na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina – IUVENTUS CANTI v kategórii do 12 rokov, ktorá sa konala v ZUŠ vo Vrábľoch. Filip získal okrem prvého miesta aj nasledovné ocenenia a to cenu Matice Slovenskej za interpretáciu ľudovej skladby, a cenu detskej opery v Prahe. Filip je žiakom pani učiteľky Soni Meňhertovej.

Alexander Gajdoš, žiak 4. ročníka druhého stupňa študijného odboru hra na keyboarde, za úspešné reprezentovanie základnej umeleckej školy ako aj Mesta Zlaté Moravce na krajských aj medzinárodných súťažiach počas svojho celého jedenásťročného štúdia, za účinkovanie na mnohých verejných a výchovných koncertoch. Svojím zodpovedným a tvorivým prínosom obohatil keyboardové oddelenie základnej umeleckej školy o inovatívne postupy pri interpretácii hudobných diel. Alexander je z triedy pána učiteľa Mgr. Tomáša Kečkéša

Pedagóg tanečného odboru, Mgr. Michaela Borčinová – za prípravu a úspešné umiestnenie žiakov tanečného odboru v regionálnom, krajskom a celoslovenskom finálovom kole súťažného festivalu Moderného a módneho tanca, kde sa dve tanečné skupiny umiestnili na prvých miestach a jedna skupina na treťom mieste. Pani učiteľka Mgr. Michaela Borčinová sleduje a prináša do tanečného odboru nové trendy z oblasti tanca a choreografie, ktoré využíva pri vyučovaní žiakov. Počas celého školského roka pripravuje a úspešne zabezpečuje tanečné vystúpenia na rôznych kultúrno-spoločenských akciách a verejných vystúpeniach.
Následne spomenutí žiaci vystúpili v krátkom programe venovanom všetkým oceneným.

PROGRAM

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA