DÁTUM UDALOSTI

12.6.2019

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 10.00 do 12.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

OCENENIE: NAJLEPŠÍ PEDAGÓG A ŽIAK 2018/2019

PROGRAM

Tento deň bol pre našu školu znovu výnimočný. Primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár, Odbor školstva s Mgr.Danuškou Hollou oceňovali najlepších pedagógov a žiakov za školský rok 2018/2019.

Za našu školu bola nominovaná pani učiteľka Erika Beňušová Dis.art. a jej dve žiačky Liliana a Juliana Mičové ( husle).

Erika Beňušová Dis.art.

je v našom kolektíve síce krátku dobu pôsobenia, ale vyznačuje sa výnimočnými ľudskými a pedagogickými schopnosťami. Zastrešila v našej ZUŠ dlho nepodchytenú husľovú triedu, ktorá sa dnes vyznačuje svojou najaktívnosťou v pôsobení či už v našom meste, ale i mimo mesto.
Erika Beňušová Dis.art. je aktívnym článkom našej školy, je tmelom kolektívu, je neúnavná, ochotná pomáhať pri organizovaní a realizácii mnohých koncertov v našom meste i mimo neho. Jej pedagogická činnosť nesie spoločný menovateľ kvalita, pedagogická zrelosť, láskavosť a vysoká profesionalita. Účinkuje na mnohých koncertoch so svojim orchestrom i sama ako interpret. Jej žiaci dosahujú výborné interpretačné výsledky. V tomto školskom roku má za sebou 33 verejných vystúpení v našom meste i mimo neho. Jej srdce je zapálené aj pre folklór, kde účinkujú jej žiaci i ona sama ako interpret. Šíri kultúru našej krajiny i v zahraničí.
Za to všetko jej patrí veľká vďaka.

Za žiakov boli nominované

Liliana Mičová ( husle ) a
Juliana Mičová ( husle ).

Obe sestry sú všestranne nadané hudobníčky. Od štyroch rokov hrajú na husle a Liliana Mičová sa stala ako päťročná laureátkou regionálnej súťaže Základných umeleckých škôl. Obe huslistky sú od malička členkami FS Tekovanček, kde je pani Erika Beňušová Dis.art. umeleckou vedúcou. Obe deti okrem huslí hrakú na ďalšie dva hudobné nástroje, na klavír a na zobcovú flautu. Na svojej ZŠ tancujú v skupine moderných tancov. Liliana a Juliana Mičové sú malé nadané umelkyne, o ktorých určite v umeleckom svete v budúcnosti budeme počuť.

Našim milým oceneným srdečne gratulujeme prajeme veľa zdravia, síl a elánu do ďalšej kreatívnej umeleckej práce.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA