Koncert pre JDS

DÁTUM UDALOSTI

20.10.2022

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 17.00 do 19.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

KONCERT PRE JDS

PROGRAM

Dňa 20.10.2022 sa naša ZUŠ zúčastnila nádherného podujatia pre OOJDS pod taktovkou
pani Ing.Marty Eckhardtovej mph,
pri príležitosti osláv mesiaca úcty k starším.
Mali sme možnosť odprezentovat naše umenie na širokom fóre a stretnúť milých ľudí.
Koncertom v podaní hudobného odboru a milými darčekmi pre všetkých hostí z dielne výtvarného odboru sme si aj my spoločne uctili našich seniorov ktorí ešte aj v dnešnej dobe vedú štafetu kreatívnosti a spoločenskej aktívnosti a spoluvytvárajú hodnoty našej doby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA