KLAVÍRNY KONCERT

DÁTUM UDALOSTI

27.10.2015

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ NITRA

ČAS UDALOSTI

9.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Pozvánka

KLAVÍRNY WORKSHOP

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

V Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre sa 27. októbra 2015 uskutočnil klavírny workshop zameraný na tému: „Hudobno-výrazové prostriedky a ich špecifiká v sólovej a komornej klavírnej interpretácii“.

PROGRAM

Lektorkou podujatia bola Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD., ktorá formou otvorenej hodiny pracovala s modelovými žiakmi na sólovej a komornej interpretácii klavírnych skladieb D. Scarlattiho, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta, R. Schumanna, J. Brahmsa.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na tomto seminári čerpali nové inšpirácie aj učitelia hry na klavíri z našej umeleckej školy.

GALÉRIA