DNI MILOŠA RUPPELDTA

DÁTUM UDALOSTI

2.12.2016

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava

ČAS UDALOSTI

od 9.45 do 17.15 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Súťaž Dni Miloša Roppeldta

SPEVÁCKA SÚŤAŽ DNI MILOŠA RUPPELDTA

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Súťaž Dni Miloša Ruppeldta organizuje Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave. Speváckej súťaže, prebiehajúcej 2.12. 2016, sa zúčastnili aj naši žiaci speváckeho odboru Filip Tonka a Caroline Bodo , ktorých pripravila pani učiteľka Soňa Meňhertová a Miriam Chrenová z triedy pani učiteľky Mgr. Zuzany Hudecovej Molnárovej, s klavírnym doprovodom v podaní Ľubici Lastovicovej. Za svoje skvelé výkony si odniesli krásne ocenenie, žiak Filip Tonka sa umiestnil na prvom mieste a Caroline Bodo získala tretie miesto.

PROGRAM

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA

ruppeldt
diplom2016,20