SLÁVIK SLOVENSKA

Okresné kolo speváckej súťaže

DÁTUM UDALOSTI

9.5.2018

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 8.30 do 12.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE

PROGRAM

Dňa 9.5. 2018 sa na našej ZUŠ opäť rozozvučalii krásne hlasy spevakov, ktorí ako vyhercovia suťaže Slávik Slovensko na svojich základných školách si prišli do našej školy zmerať sily a súťažiť na okresnej súťaži, ktorú už roky zastrešuje naša škola s odbornou porotou, ktorá posiela na krajske kolo tých najlepších v troch súťažných kategóriách.
Našou školou sa niesli tony cimbálu, huslí, akordeónu a čisté krásne hlasy detí.
Je dôležité ctiť a vážiť si naše tradície a nezabúdať na nádheru ľudovej tvorby na Slovensku.
Sme radi, že aj my v ZUŠ vieme zrnkom prispieť, aby hodnoty našej krajiny neustúpili do úzadia, ale naopak boli v popredí, čo im právom patrí.

GALÉRIA