HUSĽOVÝ KONCERT

DÁTUM UDALOSTI

12.12.2017

MIESTO UDALOSTI

Koncertná sála ZUŠ

ČAS UDALOSTI

od 16.00 do 18.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

HUSĽOVÝ KONCERT

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Husľový koncert Základnej umeleckej školy sa konal dňa 12.12.2017 v koncertnej sále ZUŠ.

PROGRAM

V podvečer 12. decembra 2017 naše kroky až do koncertnej sály v ZUŠ Zlaté Moravce viedla krásna
vianočná výzdoba. Konal sa koncert žiakov husľovej triedy. Na úvod nás, ako aj pedagógov srdečne
privítala pani učiteľka Erika Beňušová, ktorá tu vyučuje hru na husliach. Predstavili sa nám deti od tých
najmenších, až po budúcich absolventov. Zazneli krásne vianočné koledy, starší žiaci sa predstavili
komornou hrou a zahrali náročnejšie skladby. Všetky tóny boli pohladením duše a navodili nám tú
správnu vianočnú náladu. V sále vládla úžasná atmosféra, deti predviedli výborné umelecké výkony, za
čo boli odmenené potleskom publika. Napriek tomu, že títo žiaci sa s pani učiteľkou poznajú krátko,
nakoľko v tejto škole učí len od septembra 2017, bolo vidieť, že sa naozaj skamarátili. Na záver zaznela
trojhlasne Tichá noc a každé dieťa dostalo od pani učiteľky malý darček ako pamiatku na ich prvý
spoločný koncert. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, skvelým korepetítorom Márii Kukučkovej,
Tomášovi Kečkéšovi a tiež pani učiteľke Erike Beňušovej, ktorá svojich žiakov s láskou a trpezlivosťou
vedie. Ďakujeme za úžasný umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie koncerty

GALÉRIA