12 SLOV

DÁTUM UDALOSTI

20.9.2015

MIESTO UDALOSTI

Park Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

ČAS UDALOSTI

o 14.30 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

zlatemoravce.info

12 SLOV

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

0.ročník hudobno-literárneho festivalu 12 slov organizovaného občianskym združením Život pre Moravecko pomenovanom po básnikovi Jankovi Kráľovi, ktorý v našom meste žil a tvoril.

PROGRAM

Na podujatí vystúpili umelci zo Základnej umeleckej školy a študenti z Gymnázia Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec. Prezentované boli básne mladých básnikov prednesené študentkami Gymnázia Janka Kráľa, ktoré pripravila pani profesorka Anna Rosenbergová. Na saxofóne hrala Anna Molnárová, na keyboarde Alexander Gajdoš a na gitare Samuel Vaškovič. Výtvarný odbor realizoval maľbu v parku Janka Kráľa. Jej inšpiráciou bola pohľadnica z roku 1907 znázorňujúca víziu budúcnosti Zlatých Moraviec.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

2

GALÉRIA