MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ZLATÉ MORAVCE 2011

O UDALOSTI

V dňoch 25.5.2011 – 26.5.2011 navštívili naše mesto žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy z Hulína (Česko) a z Panstwowej szkoly muzycnej zo Sierpca (Poľsko). Na návštevu ich pozval riaditeľ ZUŠ zo Zlatých Moraviec p. Gejza Hlavatý. Pravidelné stretnutia, spoločné koncerty, výmena skúsenosti z umeleckej činnosti, poznávanie nášho mesta a okolia boli súčasťou dvojdňového programu tohto stretnutia.

Pozvanie primátora Mesta Zlaté Moravce Ing. Petra Lednára CSc. na návštevu nášho mesta v týchto dňoch prijali aj predstavitelia partnerských miest starosta mesta Hulín p. Roman Hoza, burmistr Sierpca – Marek Kosmider, vicestarosta Sierpca Marek Gasiorowski a pracovník Mestského úradu v Sierpci Márius Urbanski.

Všetci pozvaní hostia sa zúčastnili aj na koncerte partnerských umeleckých škôl, ktorý sa uskutočnil dňa 25. mája 2011 o 17.00 v Divadelnej sále MsKS. Aj tento koncert potvrdil, že „hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov“.

GALÉRIA