Vážení rodičia a žiaci ZUŠ,

 

s účinnosťou od 28.mája 2020 Ministerstvo školstva SR rozhodlo o nástupe do vyučovacieho procesu od 1.6.2020. Výuka sa vzťahuje iba na individuálne vyučovanie podľa rozvrhu.

Skupinové vyučovanie hudobného odboru (hudobná náuka), skupinové vyučovanie tanečného odboru a skupinové vyučovanie výtvarného odboru bude aj naďalej prebiehať online.

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť sa o nástupe svojho dieťaťa do školy.

Pedagogický zamestnanec má právo rozhodnúť sa o nástupe do školy z dôvodu splnenia podmienok rizikovosti.

Stiahnite si VYHLÁSENIE (kliknite na slovo VYHLÁSENIE), ktoré je potrebné vyplniť a priniesť so sebou na prvú hodinu so svojim pedagógom. Pokiaľ tento dokument nebude žiak mať je možné vyplniť a podpísať ho so svojim triednym učiteľom.

Pokyny pre zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca nevstupuje na pôdu školy, predtým ako odovzdá dieťa a vyhlásenie, kontaktuje telefonicky svojho triedneho učiteľa. Pri vstupe bude dieťaťu zmeraná teplota a zabezpečená dezinfekcia rúk. Triedny učiteľ zabezpečí plynulý chod vyučovacieho procesu žiaka. Po vyučovaní si rodič prevezme dieťa pred budovou školy.

Ak sa ako zákonný zástupca rozhodnete pre vyučovanie online (platí pre individuálne vyučovanie), bude výuka poskytnutá Vášmu dieťaťu výlučne v čase, kedy má žiak hodinu v rozvrhu u svojho triedneho učiteľa.

Tešíme sa na našich žiakov a veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme a úspešne ukončíme tento náročný školský rok.

 

 

OZNAM O PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH

 

Milí rodičia a deti,

Pýtate sa ako sa stať žiakom našej Základnej umeleckej školy a navštevovať u nás hudobný, výtvarný, tanečný,

či literárno- dramatický odbor?

Je to veľmi jednoduché. Prihlásite sa on-line. Stačí na naše stránke www.zuszm.sk kliknúť na e-prihlášku naľavo na žltej lište, vyplniť ju a uviesť odbor, o ktorý máte záujem. Pozor, prihláška musí byť celá vyplnená, inak Vám ju systém nezoberie.

Prihlášky môžete posielať už od tohto termínu. My si ich zaevidujeme a následne budete pozvaní na prijímacie pohovory. O termíne prijímacieho pohovoru Vám budeme v predstihu informovať. Dieťa sa stáva žiakom školy, až po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška sa bude konať  od 24.8.2020 do 10.9.2020.

Do 15 .8.2020 na webovej stránke školy uverejníme presný termín prijímacej skúšky do všetkých odborov.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste nepremeškali termín prijímacích pohovorov do našej ZUŠ.

V novom školskom roku 2020/2021 otvárame vyučovanie nového hudobného strunovo-sláčikového nástroja – VIOLONČELO, ak Vám tento nástroj zaujal, môžete sa naň prihlásiť.

Tešíme sa na všetkých nových žiakov.

Milí priatelia ZUŠ,

Nová téma pre našich výtvarníkov bola: ,,PODMORSKÝ SVET“ a maľovali technikou akvarel – rozpíjanie.

Ako maľovať akvarelovými farbami?

Milí priateľa, aj vy si doma môžete skúsiť dokonalé rozpíjanie pestrých machúľ akvarelu, určite sa Vám to bude páčiť. Akvarelové farby sú ideálnym spoločníkom nielen na letné dni. V súčasnosti ide o jednu z najpopulárnejších techník vo svete.

Akvarel v minulosti:

Už ľudia v dávnych dobách sa snažili na steny jaskýň zvečniť rôzne výjavy ich každodenného života. Umenie sa rozrástlo a aj dnes neustále objavujeme nové a nové spôsoby maľovania, tvorenia, kreovania. Akvarel ako technika bol známy už na konci 17. storočia.

Vedeli ste, že bol najprv využívaný najmä ako doplnková technika? Na vyššiu úroveň sa akvarelová maľba dostala až vďaka Nicolasovi Poussinovi, určite nesmieme zabudnúť aj na mená ako Claude Lorrain, Villiam Turner, Thomas Girtin.

Na konci 19. storočia už bola táto technika súčasťou programu na umeleckých školách, nuž a celkovo sa jej využívanie rozšírilo.

 

Čo je akvarel?

Akvarel je maliarska technika, pri ktorej sa hojne využíva voda. Ide o jednu z ťažších spôsobov maľovania, keďže pri nej nie sú možné rozsiahle opravy. S touto technikou môžete vytvoriť nádherné, vzdušné a žiarivé obrazy.

.         Technika mokrým na mokré – začínate maľovať na mokrý papier. Farby sa vám krásne prepoja a rozpijú, vzniknúť z toho môžu napr. čarovné krajinky. Dobre to však zvládnu len tí skúsenejší.

Technika mokrým na suché – využíva sa najmä na maľovanie detailov. Využíva sa pri tom menej vody ako zvyčajne.

Milí priatelia ZUŠ,

téma na tento týždeň pre našich výtvarníkov bola: ,,RODINA“. Všetci máme tu svoju – malú, veľkú, bláznivú, milujúcu a jedinečnú rodinu.

Každá naša rodina je iná. Niečo ju vystihuje a charakterizuje. Výtvarníci kreslili a maľovali tú svoju rodinu. Bolo na nich, ako sa témy zhostia a ako si tému vysvetlia. Či už nakreslia portrét rodiny. Niečo, čo ich rodinu vystihuje, alebo namaľujú chvíľu s rodinou, ktorá je ich najobľúbenejšia. Mama, otec, babka, dedko, pes, mačka, kačka, kamarátka, sestra, brat aj kamarát sa objavili na ich obrázkoch. Alebo nakreslili niečo, čo rodinu symbolizuje – je symbolom ich rodiny.

Milí priatelia ZUŠ,

témou tohto týždňa pre našich výtvarníkov bol ,,SLOVENSKÝ ORNAMENT“ – krásna téma, ktorá vychádza z našej histórie, histórie našich starých rodičov a definuje našu krajinu. Jedinečnosť a originalita našich slovenských ľudových ornamentov a krojov je svetoznáma a obdivujú ju krajiny celého sveta.

Slovenský ľudový ornament prešiel dlhým vývojom od svojich prvopočiatkov do dnešných dní. Vďaka naším predkom sa nám zachoval takmer na celom území dnešného Slovenska, Karpatských hôr a Karpatskej kotliny.

Ornament, používaní pri zdobení šiat a ich doplnkov, chát a domov, výrobkov dennej potreby a zbraní, plnil súčasne viacero funkcií. Traduje sa, že hlavným účelom ornamentov používaných na šatách našich predkov nebolo len zdobenie odevu, ale bola to hlavne ich ochranná funkcia. Ochraňovali človeka pred všetkými možnými formami zla a negatívnych vonkajších vplyvov.

V súčasnosti slovenská ľudová tvorba preniká stále hlbšie do našich domácností a stáva sa trendom. Hitom sú šperky s ľudovými motívmi.

Milí priatelia ZUŠ,

nový týždeň = nová téma pre našich výtvarníkov: ,,OBRAZ KRAJINY s technikou inšpirovanou umeleckým smerom – IMPRESIONIZMUS.“

Tento týždeň sme tému poňali trochu viac umelecky a náučne. Niečo nové sa naši žiaci dozvedeli a skúsili si techniku, ktorou tvorili svetoznámi umelci a mala veľký ohlas a úspech.

Impresionizmus je umelecký smer, ktorý sa zrodil v roku 1874. Išlo o rozhodnutie niekoľko francúzskych umelcov, ktorých diela neboli prijaté na oficiálny pražský Salón, samostatne zorganizovať výstavu. Predstavitelia tohto smeru sa usilovali podať obraz krajiny alebo predmetu tak, ako sa javí nášmu oku v určitom okamihu.

Maliari nemaľujú realitu, ktorá je pred nimi, ale iba dojem, ktorý v tom okamihu mali. Vo svojich dielach sa pokúšajú zachytiť okamžitú atmosféru danej chvíle v závislosti na osvetlení. Pri pozorovaní motívu sa pokúšajú sústrediť iba na farby, na charakter tvarov a ich rozmiestnenie. Dávajú dôraz na zmyslové vnemy, nálady, hru svetla a tieňov, mozaiku farieb, neurčité kontúry a neopakovateľné chvíle. Zistili, že svetlom sa mení vzhľad vecí, že aj svetlo má svoje vlastné farebné hodnoty, že slnečné svetlo môže veciam ich farbu a tvar brať, takže sa pevné kontúry strácajú.

Najoddanejšie študoval a týmto javom sa venoval Claude Monet. Diela impresionistov sa vyznačujú uvoľnenou maľbou, svetlou farebnosťou. Farby sa nemiešajú na palete, ale až na plátne (používali sa farby priamo z tuby, ktoré boli v tej dobe novinkou a umelci boli ohromení jej praktickosťou). Maliar robí veľmi krátke ťahy štetcom. Typické impresionistické obrazy sú tvorené nemiešanou farbou. Prevažujú jasné, žiarivé a čisté farby, vylúčená je čierna. Týmto nanášaním vznikol štruktúrovaný povrch, ktorý ich odlišuje od výtvarných diel predchodcov.

Prezrite si zaujímané práce našich výtvarníkov.

Milí priatelia ZUŠ,

naši výtvarníci tentokrát tvorili na tému: ,,Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“.

Všetci sme boli deťmi a svojim spôsobom stále sme a nezáleží na tom koľko má kto rokov. V každom z nás sa skrýva dieťa a občas ním aj naozaj sme.

Úlohou našich žiakov bolo nakresliť, namaľovať, vytvoriť a priblížiť nám cez svoj výkres to, čo majú vo svete rozprávok najradšej, alebo na ktorú rozprávkovú postavu sa najviac podobajú, ktorá sa im páči a majú ju radi.

Školáci, ktorí už majú …násť zobrazili svet sci-fi, MARVEL, či AVENGERS – inšpirovali sa super-hrdinami ako Wonder woman, Hulk, Iron-man…

Žiaci tému spracovali podľa svojich predstáv s technikou, ktorá im bola najbližšia.

Milí priatelia ZUŠ,

témou tohto týždňa vo výtvarnom odbore bola ,,VOĽNÁ TÉMA a naši žiaci pracovali technikou KOLÁŽ“.

Koláž pochádza z francúzskeho collage – lepenie, ktorým sa všeobecne označuje výtvarná technika nalepovania rozličných materiálov, predovšetkým papiera a tkanín (ale ja rôznych iných materiálov – pierka, gombíky, ryža…). Táto technika vyžaduje viac trpezlivosti. Obľubovali ju najmä umelci v prvej polovici 20. storočia, z nich najvýznamnejší sú Braque, Picasso, či Matisse  a naši žiaci sa s ňou popasovali bravúrne. Hľadanie rôznorodých materiálov a možnosti ich vzájomného skĺbenia dávajú podnet pre nové, nezvyčajné dekoratívne riešenia.

Pozrite si práce našich žiakov.

Milí priatelia ZUŠ,
tento týždeň sme si vo výtvarnom odbore vybrali tému „RÚŠKO“. Rúško je v týchto dňoch neodmysliteľnou súčasťou našich životov, tak sme ho poňali spôsobom nám vlastným a to tvorivým a kreatívnym.

Rúško sa stalo akoby symbolom dnešnej doby a všetkého, čo momentálne prežívame – je neodmysliteľnou súčasťou, nosíme ho všade kam sa pohneme a chráni nás.

Nosenie rúška môže byť aj zábavné. Urobili sme z neho módny doplnok, alebo originálny kúsok. Pretvorili sme s našimi žiakmi jedno obyčajné rúško na malé výtvarné dielo. Napríklad pokreslili sme ho fixkami, pomaľovali, vyšili, urobili vlastný originálny návrh, ozdobili sme ho, ba aj celé ušili.

Dúfame, že Vás inšpirujeme a aj vy si vytvoríte svoje vlastné originálne rúško.

Milí priatelia ZUŠ,
sme radi, že Vám opäť môžeme ukázať nádherné umelecké diela našich žiakov výtvarného odboru. Tentokrát pracovali a tvorili na tému „LOGO ZUŠ“.

Naši výtvarníci majú plno tvorivých nápadov, chuť maľovať a ich talent a kreativita nemajú hranice.

Milí priatelia ZUŠ,
tvorivosť, kreativita a láska k umeniu nás neopúšťa ani v takýchto chvíľach a hoci sme teraz všetci doma, tvoríme spolu on-line, čomu sa veľmi tešíme. Radi by sme sa s Vami podelili o nádherné práce našich výtvarníkov na tému: „PREBÚDZANIE JARI“, ktoré sú veľmi zaujímavé a nádherne zobrazujú symboliku tohoto ročného obdobia.

Vážení rodičia a žiaci,
ZUŠ Zlaté Moravce bude z preventívnych opatrení pre šíriaci sa vírus COVID-19 ZATVORENÁ a to od 30.3. 2020 podľa nariadení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR až do odvolania.

Zdravie našich žiakov a učiteľov je nám prvoradé.
Ďakujeme za porozumenie.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy – 0902/ 842 890, zástupcu školy – 0944/ 172 656, alebo svojho triedneho učiteľa.

 

Riaditeľka školy
Mgr. art. Zuzana Mičkeová

MIMORIADNY OZNAM!

Milí rodičia, žiaci a priatelia ZUŠ, venujte pozornosť tomuto oznamu!

Milí rodičia, žiaci a priatelia ZUŠ,

s radosťou Vám oznamujeme, že rekonštrukcia našej školy je dokončená. V budove na Janka Kráľa 4 sa oficiálne začína vyučovanie od 2. marca 2020 (od pondelka).

Cieľom nášho projektu bolo a je znížiť spotrebu energie a zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy základnej umeleckej školy. Budova základnej umeleckej školy je súčasťou pamiatkovej zóny.

Milí rodičia a priatelia ZUŠ, darujte 2% z daní našej škole.

NOVINKY

Halloweensky špeciál

Sledujte, zdieľajte a lajkujte nás aj na Facebooku:

AKTUALITY V ZUŠ

18
Dec

Vianočný koncert ZUŠ

ZUŠ Zlaté Moravce
od 17:00 do 19:00
18-12-2019

Viac info
14
Dec

Koncert na Radave

Radava
od 16:00 do 18:00
14-12-2019

Viac info
13
Dec

Zoznam vianočných úloh

MSKŠ Zlaté Moravce
od 8:00 do 17:00
13-12-2019

Viac info
4
Dec

DNI MILOŠA RUPPELDTA

Bratislava
od 8:00 do 17:00
04-12-2019

Viac info