AKTUÁLNE OPATRENIA ZUŠ ZLATÉ MORAVCE

 

 

Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Zlaté Moravce,

 

Rodičia a žiaci sú povinní aj naďalej dodržiavať hygienické opatrenia a byť v maximálnej miere ostražití.

Rodičia a iný doprovod žiakov na vyučovanie majú aj naďalej zákaz vstupu do budovy školy.

 

 Postup pri dochádzke žiaka na vyučovanie: 1.- 4. ročníka

Žiak má pri sebe doklad o bezinfekčnosti

žiak má pri sebe doklad o negatívnom teste rodiča, pričom tento doklad nesmie byť starší ako 7 dní (doklad slúži iba k nahliadnutiu)

 

Postup pri dochádzke žiaka na vyučovanie: 5.- 9. ročníka a stredné školy

žiak má pri sebe svoj negatívny test nie starší ako 7 dní (doklad slúži iba k nahliadnutiu)

žiak má pri sebe doklad o bezinfekčnosti (doklad slúži iba k nahliadnutiu)

 

Pri podozrení na infekčné ochorenie u žiaka je učiteľ povinný a oprávnený izolovať žiaka od ostatných žiakov a umiestiť ho do karanténnej miestnosti školy, kde počká na zákonného zástupcu. V takomto prípade je učiteľ povinný zákonného zástupcu o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Čo sa týka starších žiakov pri podozrení na infekčné ochorenie je učiteľ oprávnený vyzvať žiaka na opustenie priestorov vyučovania a školy a upovedomí o tom zákonného zástupcu.

Všetky ostatné podrobné informácie čo sa týka organizácie výuky aj presných pokynov konkrétneho vyučovania obdržíte v blízkej dobe od svojich triednych učiteľov.

 

S pozdravom

Riaditeľka školy

Mgr. art. Zuzana Mičkeová

Milí rodičia a priatelia,

darujte 2% ZUŠ a prispejete tak k rozvoju našej školy. (formulár prikladáme v prílohe)

Občianske združenie rodičov pri ZUŠ Zlaté Moravce je aj v tomto roku prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Zameriava sa na podporu aktivít, ktoré napomáhajú zmysluplnému využitiu voľného času detí. Získané prostriedky použijeme na zlepšenie materiálneho vybavenia jednotlivých odborov.

Ako napríklad: opravy a ladenie, nákup hudobných nástrojov, nákup učebných pomôcok do tanečného a LDO odboru, materiálu do výtvarného odboru, organizovanie kultúrnych podujatí, či zlepšenie prostredia detí v ZUŠ.

Ďakujeme.

Riaditeľka ZUŠ Zlaté Moravce

Mgr. art. Zuzana Mičkeová

HUDOBNÝ ODBOR

ZUŠ Zlaté Moravce

0944/ 172 656

TANEČNÝ ODBOR

ZUŠ Zlaté Moravce

0911/ 744 212

VÝTVARNÝ ODBOR

ZUŠ Zlaté Moravce

0902/ 842 890

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

ZUŠ Zlaté Moravce

0911/ 744 212

NOVINKY

Halloweensky špeciál

Sledujte, zdieľajte a lajkujte nás aj na Facebooku:

AKTUALITY V ZUŠ

10
Mar

PRÁCE VÝTVARNÉHO ODBORU

Zlaté Moravce
od 8:00 do 19:00
10-03-2020

Viac info
18
Dec

Vianočný koncert ZUŠ

ZUŠ Zlaté Moravce
od 17:00 do 19:00
18-12-2019

Viac info
14
Dec

Koncert na Radave

Radava
od 16:00 do 18:00
14-12-2019

Viac info
13
Dec

Zoznam vianočných úloh

MSKŠ Zlaté Moravce
od 8:00 do 17:00
13-12-2019

Viac info