MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA HULÍN 2011

O UDALOSTI

V tomto kalendárnom roku 2011 už po druhý krát žiaci a učitelia ZUŠ Zlaté Moravce účinkovali na koncerte s našimi partnerskými školami ZUŠ Hulín a poľského Sierpca. Stretnutie umeleckých škôl a koncert sa uskutočnili dňa 27.9.2011 v Hulíne. Po príchode do Hulína pri slávnostnom obede žiakov a učiteľov privítal starosta mesta Mgr. Roman Hoza. Odpoludňajší čas sme vyplnili prípravou na večerný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia zúčastnených umeleckých škôl. Na úvod koncertu zazneli štátne hymny. Bolo to pre nás motivujúce, lebo sme si uvedomili, že reprezentujeme nielen mesto Zlaté Moravce, ale aj Slovensko. Z umeleckých výkonov všetkých účinkujúcich bolo cítiť, že hrajú s chuťou, že majú radosť z muzicírovania a táto pohoda zavládla aj v hľadisku. Vďačné publikum odmenilo účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom.

GALÉRIA