Zlatomoravecký Jarmok

DÁTUM UDALOSTI

28.9.2018

MIESTO UDALOSTI

Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 8.30 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Zlatomoravecký jarmok

PROGRAM

Dňa 28.9.2018 bol po roku znovu pre našu školu dňom, kedy mohla ukázať šikovnosť svojich nadaných žiakov a ich skvelých pedagógov. ZUŠ sa už tradične zúčastňuje hlavného programu na Zlatomoraveckom jarmoku. Aj v tento slnečný piatok poňala ZUŠ pôsobenie na ňom ako celistvosť štyroch odborov navzájom sa dopĺňajúcich a korešpondujúcich. Už od rána mohli zlatomoravčania stretávať v dave sa objavujúcich žiakov literárno- dramatického odboru so svojimi otázkami pod vedením Mgr.Michaely Borčinovej. Pozornosť mnohí upriamili aj na stánok výtvarného odboru a nasali atmosféru výtvarnej kreativity pod vedením pani riaditeľky Mgr.art Zuzany Mičkeovej.
Popoludní už umelecký priestor patril hudobnému a tanečnému odboru. ZUŠ zaplnila priestor pódia rozmanitosťou interpretačného umenia našich žiakov. Predstavili sa : Martin Šimor ( akordeón ) z triedy Kataríny Bošanskej, Zara Bánová ( spev ) z triedy Mgr.art.Michaely Tonkovej, Peter Ďuriač ( flauta) z triedy Miroslava Žembera Dis.art., Adam Zbonka ( saxofón ) z triedy Mgr.art.Štefana Juríka, Stella Páleníková ( spev ) z triedy Soni Meňhertovej, Juliana a Liliana Mičové ( husle ) z triedy Eriky Beňušovej Dis.art., Jozef Lauko ( spev ) z triedy Mgr.Zuzany Molnárovej.
Na záver sa predstavili naši skvelí tanečníci s choreografiou Introduction a Boombox pod vedením vedúcej tanečného odboru Mgr.Michaely Borčinovej.
Veríme, že umenie, ktoré sme na pódiu predviedli ostane v srdiečkach zlatomoravčanov a o rok nás opäť odmenia nádherným potleskom, ako tomu bolo v tento slnečný piatkový deň.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA