ÚCTA K STARŠÍM

DÁTUM UDALOSTI

19.10.2016

MIESTO UDALOSTI

Centrum voľného času

ČAS UDALOSTI

o 13.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

facebook

ÚCTA K STARŠÍM

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Dňa 19.10.2016 žiaci a učitelia ZUŠ odohrali koncert ku dňu úcty k starším pre dôchodcov z Domu opatrovateľskej služby.

PROGRAM

V krátkom programe pani učiteľka Soňa Meňhertová so žiačkou Ninou Horniakovou zaspievali duet,  Klaudia Kajabová zahrala na priečnej flaute spolu so svojím učiteľom Mgr.art. Štefanom Juríkom, Martin Šimor z triedy pani učiteľky Kataríny Bošanskej sa predviedol v hre na akordeóne a na keyboarde zahral Šimon Gajdoš z triedy pána riaditeľa Mgr. Tomáša Kečkéša.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na záver programu vystúpili aj deti z materskej škôlky Kalinčiakova.

GALÉRIA