TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

DÁTUM UDALOSTI

6.1.2018

MIESTO UDALOSTI

Kostol Božského Srdca Ježišovho u Bratov Tešiteľov

ČAS UDALOSTI

od 15.30 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

PROGRAM

Milí priatelia ZUŠ ďakujeme za neutíchajúci potlesk a nádhernú sviatočnú atmosféru. Včera naša škola odohrala nádherný Trojkráľový koncert, ktorý sa niesol v duchu vrcholenia vianočných sviatkov. Naši talentovaní žiaci a pedagógovia dôstojne a honosne svojou hrou, spevom a povznášajúcim slovom zavŕšili tieto najkrajšie dni v roku.
Prajeme Vám všetkým úspešný štart do nového roku. Veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA