STANČEKOVA PRIEVIDZA

DÁTUM UDALOSTI

16.3.2017

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ Prievidza

ČAS UDALOSTI

o 08.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

facebook

STANČEKOVA PRIEVIDZA

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Dňa 16.3.2017 sa konala celoslovenská súťažno vokálna prehliadka žiakov ZUŠ  „Stančekova Prievidza“. Organizátorom speváckej prehliadky bolo mesto Prievidza a ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj žiaci a učitelia zo ZUŠ Zlaté Moravciach. Miriam Chrenová, Simona Havranová pod speváckym vedením Mgr.Zuzany Hudecovej Molnárovej, Ema Doskočová a Cathleen Bodo pod vedením Soni Meňhertovej. Klavírny sprievod našim spevákom zabezpečovala Ľubica Lastovicová. Jednotlivé výkony hodnotila odborná porota pod vedením Mgr.art.Dagmar Livorovej, operných spevákov Martina Babjaka a Mgr.art. Martina Malachovského. Z veľkého počtu 90 súťažiacich spevákov získali naši žiaci strieborné pásma. Žiakom aj pedagógom srdečne gratulujeme!

PROGRAM

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA