SANÁCIA STRECHY

DÁTUM UDALOSTI

28.01.2017

MIESTO UDALOSTI

Budova ZUŠ, Župná ul.

ČAS UDALOSTI

od 09.00 do 18.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

web stránka

SANÁCIA HAVARIJNÉHO STAVU STRECHY ZUŠ NA ŽUPNEJ ULICI

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

PROGRAM

Pri obhliadke časti strechy  nad priestormi tanečnej sály na budove ZUŠ Zlaté Moravce na Župnej ulici bolo zistené, že v mieste osadenia stĺpa slaboprúdového vedenia sú poškodené nosné prvky strechy. Tento havarijný stav charakterizovalo trvalé poškodenie nosnej väznice, dreveného stĺpika stolice krovu a drevených krokiev. V mieste osadenia vzpery krovu bolo zistené prelomenie väzného trámu – ako hlavného podperného prvku strechy.

Na základe tohto zistenia sa poškodené prvky museli opraviť. Bol vymenený hlavný väzný trám krovu, na ktorý bol osadený nový stĺp. Stĺp sa stabilizoval obojstrannými vzperami. Časť stredovej väznice  bola doplnená a prepojená na ponechané pôvodné časti nosnej  väznice.

Tieto stavebné úpravy a sanačné zásahy boli nevyhnutné pre zachovanie stability krovu  v zimnom období.

Touto cestou chceme poďakovať Ing. Petrovi Candrákovi za vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie, pani Ing. Júlii Bacigalovej za administratívnu pomoc a pánovi Vincentovi  Sýkorovi za neľahkú realizáciu.

Poďakovanie patrí aj spoločnosti Slovak Telekom, ktorá sponzorsky prispela na realizáciu tohto projektu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA