PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MŠVVaŠ SR

DÁTUM UDALOSTI

22.9.2015

MIESTO UDALOSTI

Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR

ČAS UDALOSTI

o 9.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka,
facebook

PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MŠVVaŠ SR

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Pracovné stretnutie na Ministerstve školstva,vedy, výskumu a športu s cieľom informovať sa o možných projektoch grantových schémach aktuálnych pre Základné umelecké školy.

PROGRAM

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA