DÁTUM UDALOSTI

28.3.2021

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 10.00 do 12.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

OCENENIE: NAJLEPŠÍ PEDAGÓG 2020/2021

PROGRAM

Milí priatelia,
pripadla mi milá povinnosť pri príležitosti Dňa učiteľov poďakovať jednej z nás umelcov zo Základnej umeleckej školy, ktorej sa dostalo krásneho vyznamenania.
Mgr. Michaela Borčinová, moja kolegyňa,
– V ZUŠ Zlaté Moravce vedie dva odbory tanečný a dramatický odbor.
Jej tanečné choreografie sú už profesionálnym prevedením scénického umenia na Slovensku. Zúčastňuje sa verejných vystúpení na prestížnych aktivitách v našom meste i na pódiách mimo naše mesto a región. Mgr. Michaela Borčinová sa radí svojou profesionalitou, pracovitosťou a erudovanosťou k popredným menám Slovenska v oblasti scénického tanečného umenia. Každoročne sa zúčastňuje tanečných súťaží, na ktorých získava tie najvyššie ocenenia. V roku 2019 bola ocenená ako najlepší choreograf na celoslovenskej tanečnej súťaži v scénických tancoch. Jej žiaci získali všetky zlaté, strieborné medaile na všetkých tanečných súťažiach Slovenska, čím sa Mgr. Michaela Borčinová v umeleckom svete umiestnila medzi tými najlepšími. Zúčastňuje sa seminárov a kurzov, na ktorých jej umelecká kvality posúva ako odborný poradca. Vedie poradné semináre v oblasti pohybového umenia na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vedie dramatickú skupinu, s ktorou tvoria časopis ZUŠ „Zuškine noviny“ a moderujú rôzne aktivity ZUŠ. Zúčastňuje sa súťaží v dramatickom umení žiakov ZUŠ celého Slovenska.
– Každoročne pripravuje z radov svojich žiakov adeptov na pokračovanie jej pedagogickej činnosti. Jej žiaci sa umiestňujú na rôznych typoch umeleckých škôl so zameraním na tanečné a dramatické umenie.
– Zúčastňuje tanečných vystúpení so svojimi žiakmi na pódiách v našom i mimo nášho regiónu. Vedie množstvo woekshopov venovaných scénickému tanečnému umeniu. Vedie vzdelávacie semináre v oblasti pedagogiky tanca a dramatického umenia.
Mgr. Michaela Borčinová je pevným článkom našej ZUŠ nielen po pedagogicko-výchovnej stránke, ale hlavne po stránke ľudskej. Je profesionálom a erudovanosťou sa radí medzi tých najlepších, je pripravená vždy podať pomocnú ruku kolegom našej školy, ale aj iným, ktorí ju o jej umeleckú skúsenosť v oblasti dramatického a tanečného umenia požiadajú. Je kreatívnym, vždy veselým a usmiatym človekom, ktorý spoluvytvára u nás na pracovisku plodnú a priateľskú atmosféru. Bez Mgr. Michaely Borčinovej by sme si už umelecko-výchovný chod a napredovanie školy nevedeli predstaviť. Sme nesmierne radi, že na našej škole pôsobí ako profi vo svojom odbore, ale hlavne ako priateľ a človek s veľkým srdcom a citom pre krásu a umenie.
Čo dodať na záver,
milá Miška, som šťastná, že si si dnes prebrala túto hodnotnú cenu, v plnej miere Ti patrí a demonštruje poďakovanie za Tvoju láskyplnú, obetavú pedagogickú činnosť. Do ďalších rokov nekonečnej kreativity Ti prajem veľa zdravia a naplnenie osobných i pracovných túžob a predsavzatí.
Mgr. Zuzana Monárová DiS.art.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA