TITLE

DESCRIPTION

DÁTUM UDALOSTI

7.10.2019

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 14.00 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

OBJAVUJME TALENTY

PROGRAM

Dnes sa uskutočnil už tretí ročník nádherného podujatia pod názvom „ Objavujeme talenty“.

Popoludnie plné hudby pripravila naša škola v spolupráci s MSKŠ a občianskym združením Platan pod vedením PaedDr. Klaudie Ivanovičovej.

Už tradičný koncert, na ktorom naši mladí interpreti ukázali svoje umenie našiel miesto v srdciach zlatomoravčanov a svojou účasťou a potleskom obdarovali každého účinkujúceho.

Na dnešnom umeleckom popoludní vystúpili :

Albert Jurík, Adela Herdová, Juliana Mičová, Liliana Mičová, Sofia Jančová z husľovej triedy pani učiteľky Eriky Beňušovej Dis.art.

Tomáš Laštík, Sofia Škripková z klavírnej a keybordovej triedy pána učiteľa Mgr. Tomáša Kečkéša.

Peter Komár, Matej Paukov, Lilien Richterová z dychovej triedy pána učiteľa Mgr.art.Štefana Juríka.

Nina Cibirová, Miriam Chrenová, Jozef Lauko z triedy pani učiteľky Mgr.Zuzany Molnárovej Dis.art.

Moderátorkou podujatia bola Barbara Molnárová, ktorú pripravila pani učiteľka Mgr.Michaela Borčinová.

„ Vždy, keď si myslím, že už nemôžem, môžem ešte niekoľkonásobne viac.
Vždy, keď si myslím, že niečo nejde niekto mi ukáže, že to ide ľahko.
Bez vôle ani ten najväčší talent nič neznamená. S vôľou dokážeme čokoľvek.“

Na záver sa chceme poďakovať pedagógom a našim talentovaným deťom za ich krásne výkony. Naša vďaka patrí aj rodičom za ich nekončiacu podporu viesť svoje deti k cieľavdomej umeleckej činnosti a vďaka patrí aj pani Klaudii Ivanovičovej za spoluorganizovanie tohoto podujatia a milé darčeky, ktoré si dnes žiaci odniesli domov.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA