DÁTUM UDALOSTI

29.09.2022

MIESTO UDALOSTI

Sierpc

ČAS UDALOSTI

od 17.00 do 19.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

Medzinárodná spolupráca - Koncert Sierpc Poľsko

PROGRAM

Milí naši priatelia,
dovoľte mi,aby som sa s Vami podelila o krásny zážitok,ktorý sme mali možnosť zažiť posledné septembrové dni.
ZUŠ Zlaté Moravce má už dlhoročnú družbu s umeleckými školami v Hulíne v Českej republike a v Sierpci v Poľsku.
Posledné septembrové dni sme prijali pozvanie Panstvovej školy muzičnej v Sierpci,aby sme spoločným koncertom oslávili 40. vyrocie od jej založenia.
Celá naša cesta sa niesla umením. Navštívili sme nádhernú Waršavu s jej prekrásnym kultúrnym dedičstvom.
Naša cesta bola korunovaná spoločným koncertom, kde úspešne vystúpili naši žiaci a pedagógovia spolu so žiakmi a pedagógmi z Hulína a Sierpca.
Z našich žiakov nás na zahraničnej pôde reprezentovali Ján Dodok ( gitara), Adela Kramároch ( klavír ), Peter Komár (trúbka), Stela Páleníková ( spev). Všetkým našim žiakom z celého srdca ďakujem za skvelú reprezentáciu našej školy a mesta Zlaté Moravce a verím,že si odniesli so sebou nezabudnuteľné zážitky.
Srdečná vďaka patrí pani riaditeľke školy v Sierpci pani Barbare Bonkowskej za pozvanie byť súčasťou osláv ich PŠM v Sierpci.Bolo nám veľkým potešením môcť s Vami byť, bratia, priatelia a tvoriť spolu s Vami našu spoločnú históriu spolu s našimi drahými priateľmi z Hulína.
Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať aj Mestu Zlaté Moravce a primátorovi mesta PaedDr.Dušanovi Husárovi za finančnú podporu a darčekové predmety mesta Zlaté Moravce.
Som šťastná, že spolupráca škôl,ktorých spojilo umenie aj naďalej pokračuje a ja môžem pokračovať v tejto krásnej tradìcii.
Mgr.Zuzana Molnárová DiS.art.
riaditeľka ZUŠ Zlaté Moravce

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA