KONCERT PRE SENIOROV V DOS

DÁTUM UDALOSTI

13.12.2016

MIESTO UDALOSTI

Dom ošetrovateľských služieb

ČAS UDALOSTI

o 15.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

KONCERT PRE SENIOROV V DOME OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Dňa 13.12.2016 sa konalo vianočné vystúpenie detí a pedagógov ZUŠ pre Dom opatrovateľských služieb. Spolu sme sa podieľali na rozdávaní umenia a vianočnej atmosféry aj našim najstarších.

PROGRAM

V programe vystúpili:

Žiačka Ema Doskočová spolu so svojou pani učiteľkou Soňou Meňhertovou a zaspievali skladbu Búvaj dieťa krásne za hudobného doprovodu Mgr.art. Štefana Juríka, Lucia Obertová a Lucia Ďuriačová  zahrali na zobcovej flaute a husliach skladby Contredanse II a Menuet. Žiačky pripravili Miroslav Žember a Mgr. Alica Danišová. V podaní Klaudii Kajabovej, ktorá hrala na priečnej flaute, zaznela skladba Yesterday od britskej skupiny The Beatles. Žiačku pripravil a korepetoval Mgr.art. Štefan Jurík. Nakoniec sa nám predstavil Michal Korim z triedy pani učiteľky Kataríny Bošanskej, ktorý zahral uspávanku a koledu Dnešný deň na akordeóne.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Vianočného koncertu sa zúčastnil aj pán primátor PaeDr. Dušan Husár a Mgr. Danuša Hollá.

GALÉRIA

01