KOLAUDÁCIA ZUŠ

DÁTUM UDALOSTI

13.10.2016

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ Župná ulica

ČAS UDALOSTI

o 9.30 hod.

BLIŽŠIE INFO

facebook

KOLAUDÁCIA ZUŠ

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Prechod k hospodárnejším a inteligentnejším (smart) budovám je nevyhnutnosťou a má rozhodujúci význam pre zlepšenie energetickej efektívnosti.
Rekonštrukcia budovy ZUŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti a s využitím moderných technológii je prvou lastovičkou v meste Zlaté Moravce v oblasti energetickej efektivnosti.
Bola aj jednou z mojich priorít pri nástupe do funkcie minulý rok, nakoľko technické zariadenia budovy boli už dlhodobo v havarijnom stave a nevyhovovali učebnému procesu ani umeleckým aktivitám.

PROGRAM

Rekonštrukcia školy bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. S týmto cieľom boli zrealizované tieto opatrenia:
· rekonštrukcia vykurovania
· rekonštrukcia osvetlenia
· zmena spôsobu ohrevu teplej vody
· tepelné zaizolovanie niektorých častí budovy
· zníženie vysokých stropov

Bolo však nevyhnutné vykonať aj také opatrenia, ktoré nesúvisia s energetickou náročnosťou:
· kompletná výmena všetkých elektrických kabeláží, ktoré boli nebezpečné a hrozili úrazom elektrickým prúdom
· výmena elektrického rozvádzača
· inštalácia núdzového osvetlenia
· hydroizolácia zatekajúcej strechy
· demontáž komínových dvierok v miestnostiach
· vysprávky omietok
· vymaľovanie všetkých stien a stropov

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Poďakovanie patrí pánovi primátorovi PaeDr. Dušanovi Husárovi, poslancom mesta Zlaté Moravce, ako aj spoločnosti e-Dome s.r.o.

GALÉRIA

01po
02pred
02po
03po
04pred
04po
05po
06pred
06po
08.1pred
010po
011pred
011po