DÁTUM UDALOSTI

25.06.2022

MIESTO UDALOSTI

Vráble

ČAS UDALOSTI

od 17.00 do 18.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

IUVENTUS CANTI 2022

PROGRAM

Súťaž na medzinárodnej úrovni v sólovom speve Iuventus Canti vo Vrábĺoch na ZUŠ Imricha Godina patrí už neodmysliteľne k úspešným súťažiam,ktorých sa zúčastňujeme pravidelne.
Nebolo tomu inak ani tento rok kedy si naše žiačky Zara Bánová a Veronika Juríková odniesli zlato. Dievčatá patrí Vám obrovská gratulácia a veľké ĎAKUJEM za reprezentáciu ZUŠ Zlaté Moravce.
Poďakovanie patrí aj skvelému korepetítorovi Mgr.art.Štefanovi Juríkovi, bez ktorého by umelecký dojem prednesu skladieb nebol možný.
Veľké poďakovanie,ale predovšetkým patrí ich úspešnej pani učiteľke Soni Meňhertovej DiS.art.,ktorá svojou skvelou prácou pedagóga sólového spevu vedie svojich žiakov k tým najvyšším oceneniam a sama za svoju prácu na súťažiach ocenená býva.
Sonička sme na Teba veľmi pyšní a prajeme Ti veľa zdravia a energie do ďalších kreatívnych pedagogických a umeleckých rokov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA