DÁTUM UDALOSTI

3.5.2019

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 17.00 do 20.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

75. výročie ZUŠ

PROGRAM

3.5. 2019 sa uskutočnil pre našu školy veľmi významný koncert. Naša škola oslávila 75. výročie od jej založenia.
Tento narodeninový koncert sa niesol v duchu spomienok na minulosť a zároveň v duchu kultúry a umenia, ktoré naša škola šíri dodnes prostredníctvom svojich žiakov a pedagógov, ktorí sú najdôležitejšími piliermi našej ZUŠ.
Spolu s nami si prišli zaspomínať a popriať škole aj naše družobné školy zo Sierpcu a Hulína, hostia a diváci.
Za všetky priania a gratulácie ďakujeme a aj my prajeme našej škole ešte veľa kreativity, talentu a umeleckej činnosti.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA