DÁTUM UDALOSTI

10.11.2019

MIESTO UDALOSTI

MSKŠ Zlaté Moravce

ČAS UDALOSTI

od 15.00 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

webová stránka

12 SLOV

PROGRAM

 

Milí priatelia ZUŠ Zlaté Moravce.
Dnešné nedeľné popoludnie sme sa v pokojnom hudobno- literárnom pásme pod názvom 12 Slov nechali unášať krásou hudby a ľúbozvučnosťou slovenskej milovanej reči.

Naši mladí interpreti popretkávali svojim interpretačným umením prednes poézie Anny Kiššovej a Stanislava Hermana.

Všetkým účinkujúcim a ich pedagógom ako i recitátorom srdečne gratulujeme a ďakujeme za popoludnie plné krásnej hudby a slova.

Poďakovanie patrí aj VO ZUŠ za nádhernú výzdobu priestoru žiackymi prácami.

Popoludnie sa uskutočnilo za podpory OZ Život pre Moravecko v spolupráci so ZUŠ a MSKŠ.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA