Elektronická ospravedlnenka

Vyplnte elektronickú ospravedlnenku:

Vaše celé meno (povinné)

Meno žiaka (povinné)

Meno učiteľa (povinné)

Dôvod neprítomnosti (povinné)

Dátum neprítomnosti (povinné)

Váš mail (povinné)