POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Profil verejného obstarávateľa:

 

Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach je podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom. V zmysle uvedeného zákona ZUŠ zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Názov
Základná umelecká škola
IČO
37865161
Mesto
Zlaté Moravce
PSČ
953 01
Ulica
Janka Kráľa
Číslo
4
Kontaktná osoba
Mgr. Tomáš Kečkéš – riaditeľ školy
Telefón
037/6426211, 037/6423558
E-mail
zuszm@zuszm.sk
Internetová adresa
www.zuszm.sk