SANÁCIA ZUŠ NA ŽUPNEJ ULICI

DÁTUM UDALOSTI

28.4.2017

MIESTO UDALOSTI

ZUŠ Župná ulica

ČAS UDALOSTI

od 9.00 do 17.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

facebook

SANÁCIA BUDOVY ZUŠ NA ŽUPNEJ ULICI

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

PROGRAM

Nakoľko budova Základnej umeleckej školy na Župnej ul.315 bola dlhodobo podmáčaná spodnou vodou, snahou vedenia školy bolo zamedziť vlhkosti v triedach a následne realizovať vysušovanie muriva.
Zo zadnej časti budovy sa zrealizoval sanačný výkop do hĺbky 1,5 metra a vodu, ktorá tam bola nazhromaždená (cca 2500-3000 litrov) sa podarilo postupne odčerpať. Výkop sa prekryl geotextíliou a následne sa do výkopu vložila drenážna hadica, ktorá sa zviedla do drenážnej jamy. Steny sa zaizolovali nopovou fóliou a výkop sa zasypal kamennou drťou. Celú realizáciu od výkopových prác, ako aj odčerpanie vody a izoláciu vykonala firma Šips Zlaté Moravce.
Na základe prevedených prác je zrejmé, že zadné triedy sú postupne zbavované vlhkosti, avšak triedy situované vedľa chodníka sú naďalej vlhké, čo značí že obdobné práce by sa mali v budúcnosti vykonať v prednej časti budovy školy.
Veríme, že táto aktivita zabránila rozsiahlejším škodám a neskorším zvýšeným nákladom na údržbu budovy školy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA