ADVENTNÉ POOBEDIE

DÁTUM UDALOSTI

4.12.2016

MIESTO UDALOSTI

Námestie A.Hlinku ZM

ČAS UDALOSTI

o 15.00 hod.

BLIŽŠIE INFO

facebook

ADVENTNÉ POOBEDIE PRE OBČANOV ZLATÝCH MORAVIEC

ORGANIZÁCIA UDALOSTI

Adventné poobedie pre občanov sa konalo dňa 4.12.2016 na Námestí Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach.

PROGRAM

V programe vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ –  Andrej Škula, Šimon Kováč, Adam Zbonka, Alexander Gajdoš, Filip Škula, Goran Janík, detský zbor, pedagógovia –  Mgr. art. Štefan Jurík, Miroslav Žember, Soňa Meňhertová. Program moderovala Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

GALÉRIA

12